คำนำ

ฝูงผีเสื้อและเหล่าแมลงพากันเริงร่า หมู่วิหคนกกาล้วนพากันจับคู่สร้างรัง ออกลูกน้อยท่ามกลางสายฝนพรำ สายน้ำน้อยใหญ่ก็ก่อกำเนิดขึ้นในผืนป่า ต้นน้ำต่างๆจากสายธารเล็กๆ เมื่อแรกเริ่ม รวมกันเป็นสายธารเล็กๆเมื่อแรกเริ่ม รวมกันเป็นสายธารที่ใหญ่ขึ้นเป็นลำห้วย ลำคลองและ แม่น้ำที่ไหลหลั่งถั่งท้นไปทั่วทั้งผืนป่า ยามเมื่อตกลงมาตามหน้าผาสูงชันก็ก่อกำเนิดเป็นน้ำตกน้อยใหญ่ให้ลีลา แห่งความงดงามที่แตกต่างกันไปในรูปลักษณ์