แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravitational Force)
นิวตันเป็นชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องแรงดึงดูดของโลก ซึ่งปกติเรียกว่า แรงโน้มถ่วงของโลก นิวตันกล่าวว่า เป็นสิ่งที่แปลกเกี่ยวกับแรง เมื่อเขาเห็นผลแอปเปิ้ลตกลงบนพื้นแสดงว่าวัตถุทุกชนิดมีแรงดึงดูดซึ่ง กันและกัน โดยปกติแรงนี้จะมีเพียงเล็กน้อย แต่โลกมีขนาดใหญ่ จึงทำให้ขนาดของแรงมีมากขึ้นด้วย แรงดึงดูดของโลกจะดึงดูดวัตถุต่างๆ เหมือนที่ดึง ดูดให้แอปเปิ้ลหล่นลงมา
ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก และแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มีขนาดเพียงหนึ่งในหกของแรงโน้มถ่วงบนโลก บนดวงจันทร์ คุณจะเตะบอลได้ไกลเท่ากับเตะหกครั้ง หรือ กระโดดได้สูงเท่ากับกระโดดหกครั้งบนผิวโลก

Back to mainpage