สมบัติของคลื่น

การสะท้อนของคลื่น

การหักเหของคลื่น

การแทรกสอดของคลื่น

การเลี้ยวเบนของคลื่น