• การส่งผ่านพลังงานความร้อน
  • การแผ่รังสีของพลังงานความร้อนเป็นแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับแสง ซึ่งเรียกว่า การแผ่รังสีความร้อน (Heat waves) เดินทางจากดวงอาทิตย์ด้วยอัตราเร็ว 300 ล้านเมตร (ประมาณ 8 เท่า ของเส้นรอบโลก) ต่อวินาทีสู่โลกโดยผ่านอวกาศที่ว่างเปล่าเป็นระยะทาง 240 ล้านกิโลเมตรใช้เวลา 8 นาที เมื่อสิ่งของร้อน จนแดงมากขึ้นเท่าใด ความร้อนก็จะแผ่รังสี (Radiation) ออกมามากเท่านั้น เตาผิงไฟฟ้า ขดลวดความร้อน และหลอดไฟ ต่างก็แผ่รังสีความร้อน


    คลื่นความร้อนนั้นเองไม่ร้อน แต่เมื่อคลื่นความร้อนนั้นถูกวัตถุดูดกลืนไว้วัตถุนั้นจะร้อนขึ้น สิ่งของที่มีสีเข้มจกะดูดกลืน รังสีความร้อนไว้ได้มากกว่าสิ่งของที่มีสีอ่อนๆ ถ้าสระว่ายน้ำใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์และใช้ท่อน้ำสีดำ น้ำจากสระไหลเวียน อยู่ใต้ท่อจะอุ่นขึ้นเพราะท่อสีดำจะดูดกลืนความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ดี รังสีความร้อนจะสะท้อนได้ดีในวัตถุสีขาวหรือพื้นผิว ที่แวววาว เราใส่เสี้อสีอ่อนในฤดูร้อน เพราะความร้อนจะสะท้อนออกไป ในประเทศร้อน เช่น ออสเตรเลีย รถส่วนมากสีขาวลอง แตะรถสีขาว และสีเข้มๆในวันที่อากาศร้อนจัด รถสีเข้ม

    ความร้อนทำให้เกิดอะไร

    Back to mainpage