ความร้อนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพลังงานซี่งมีหน่วยวัดเป็นจูล (Joule) เมื่อวัตถุร้อนขึ้น วัตถุ 2 ก้อนมีระดับความร้อนต่างกัน เมื่อวางติดกัน ความร้อนจะถ่ายเทจากวัตถุที่มีความร้อน สูงกว่าไปยังวัตถุที่มีความร้อนต่ำกว่า พลังงานความร้อนสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation) ออกไป พลังงานรูปอื่นๆสามารถเปลี่ยนมาเป็นความร้อน เช่น เตารีด ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานความร้อน ของใช้บางอย่างนอกจากจะให้พลังงานความร้อนแล้ว ยังให้แสงอีกด้วย เช่น หลอดไฟ เป็นต้น

ความร้อนทำให้เกิดอะไร?

การส่งผ่านพลังงานความร้อน

การวัดอุณหภูมิจากความรู้สึก

Back to mainpage