กล้วยเพื่อนรักของคนไทย

ต้นเท่าขา ใบวาเดียว แต่มีเรื่องเล่าไม่รู้จบ กล้วยได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ของผู้เรืองปัญญา เพราะเป็นอาหารของฤาษีในอินเดีย กล้วยนับร้อยๆชนิดขึ้นตามแนวเข็มขัดโลก ในเมืองไทยเองยังมีกล้วยอยู่ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด สำหรับคนไทย ส่นต่างๆของกล้วยยังมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ไม่เหมือนกับที่เราเรียกใบดอกผลของไม้ชนิดอื่นๆ ใบกล้วยเราเรียกใบตอง ดอกเรียกปลี ต้นเรียกหยวก มีผลรวมกันเป็นหวี และหวีนวมกันเป็นเครือ แต่ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของกล้วยก็ล้วนให้ประโยชน์กับผู้คนทั้งสิ้น กล้วยเป็นได้ทั้งอาหาร ยารักษาโรค ของเล่น ของสำคัญในพิธีกรรม และเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน สมัยโบราณ ผลกล้วยเป็นของเยื่ยมแม่เพิ่มคลอดลูกผู้กำลังอยู่ไฟ หน่อเป็นของฝากเจ้าของบ้านใหม่ ใบใช้รองเตารีดถ่านไม่ให้ร้อนจนเกิน ต้นให้นักมวยหน้าใหม่ซ้อมเตะก่อนจะมีกระสอบทราย รากใช้ประคบแผลถูกไฟลวก ส่วนผลเป็นอาหารเปี่ยมคุณภาพสำหรับเด็กทารก และเป็นเครื่องเซ่นสังเวยเทพในศาสนาพรามณ์ กล้วยเป็นต้นไม้มหัศจรรย์อันให้คุณประเสริฐจนนับไม่ถ่วน หากพูดถึงเรื่องกล้วยแล้ว วลี "ร้อยแปดพันเก้า" ยังว่าน้อยไป