การกำจัดสารต่างๆในร่างกาย

สัตว์ทุกชนิดจะต้องรักษาระดับของสารภายในร่างกายให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย เรียกว่า การรักษาดุลยภาพของร่างกาย(Homeostasis) ซึ่งรวมถึงการควบคุมความต้องการสาร เช่น กลูโคส และออกซิเจนในเลือด การกำจัดของเสีย หรือการขับถ่าย (Excretion) ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การกำจัดของเสียเกิดขึ้นที่ปอด (ซึ่งขับคาร์บอนไดออกไซด์) ผิวหนัง (ซึ่งขับความร้อนส่วนเกินออก) ตับและไต ทั้งหมดนี้เรียกว่า อวัยวะขับถ่าย (Excretory organs)

ไตทำหน้าที่อะไร

ไต (Kidney) เป็นอวัยวะหลักในการขับถ่าย ไตแต่ละข้างประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ ที่ทำหน้าที่ในการ กรองนับล้านหน่วยเรียกว่า หน่วยไต (Nephron) ไตเป็นตัวกรองเลือด เพื่อกำจัดยูเรีย (Urea) เกลือส่วนเกินและน้ำ ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นของเหลว เรียกว่า น้ำปัสสาวะ ซึ่งไหลไปตามท่อ 2 ท่อ เรียกว่า ท่อไต (Ureter) ไปยังกระเพาะปัสสาวะ (Bladder) กระเพาะจะว่างเมื่อเราถ่ายปัสสาวะออก ไตควบคุมน้ำในร่างกาย เราดื่มน้ำมากเท่าไร น้ำปัสสาวะ (Urine) ก็จะถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้น