ไซโตพลาสซึม

5.พื้นเซลล์(ไซโตพลาสซึม) ไซโตพลาสซึม(Cytoplasm)เป็นสารซึ่งมีส่วนต่างๆ ของเซลล์แขวนลอยอยู่


6.แหล่งรวบรวม(กอลจิบอดี) สารบางอย่าง ที่เซลล์สร้างขึ้นจะถูกรวบรวมและสะสมไว้ในกอลจิบอดี(Golgi body)


7.แหล่งผลิตพลังงาน(ไมโตคอนเดรีย) ไมโตคอนเดรีย(Mitochondria)จะ ปลดปล่อยพลังงานจากอาหาร8.หน่วยกำจัดของเสีย(ไลโซโซม) ไลโซโซม(lsosomey)จะทำลายวัตถุที่เป็นของเสียและมีอายุมาก ตลอดจนส่วนของเซลล์ที่สึกหรอ

9.ไรโบโซม(ribosomes)ซึ่งเกาะอยู่บนร่างแหเอนโดพลาซึม(endoplasm reticulum) ไรโบโซมทำหน้าที่ สร้างสารโปรตีนซึ่งร่างกายต้องการ