แมวไทย
Siamese Cat

ลักษณะแมวดี 17 ชนิด
ลักษณะแมวร้าย 6 ชนิด
แมววิเชียรมาศ