แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
link ที่น่าสนใจ
ส่ง mail
Ca paci tor

คาปาซิเตอร์ เป็น component อย่างหนึ่งของวงจรไฟฟ้า ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้มีคาปาซิแตนซ์ คงที่อยู่จำนวนหนึ่ง โดยปริมาณคาปาซิแตนซ์ (c) ในคาปาซิเตอร์เท่ากับอัตราส่วนระหว่างประจุ ไฟฟ้า ที่คาปาซิเตอร์เก็บได้ (Q) ต่อแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมคาปาซิเตอร์ (V) นั้น เขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้คือ
C = Q/V
เราเรียกหน่วยของคาปาซิแตนซ์เป็น ฟารัด (Farad ; F) ตามชื่อของนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ คือ ไมเคิล ฟาราเดย์


สัญลักษณ์ ของตัวเก็บประจุดังรูปด้านล่าง

การคำนวนค่า capacitance ในวงจรไฟฟ้ามี 2 แบบคือ ต่อ แบบอนุกรมและ ขนาน
ความจุรวม 1/C = 1/C1 + 1/C2 + ...
ความจุรวม C = C1 = C2 = ...