แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
link ที่น่าสนใจ
ส่ง mail


ยินดีต้อนรับสู่ homepage ของ biget's homepage นะคะ biget ได้ทำ homepage นี้ รวบรวม ความรู้เรื่องฟิสิกส์ เกี่ยวกับการต่อวงจรมาไว้ให้ได้ศึกษากัน คงจะพอเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ บ้าง โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเอามาจาก หนังสืออ้างอิง 3 เล่มด้วยกัน คือ พจนานุกรมวิทยา ศาสตร์ ฉบับภาพประกอบ , ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 , หลักไฟฟ้าเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuits)
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน แบบต่างๆ
การต่อตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า

    ส่วนนี้เป็นรวบรวม link ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับไฟฟ้า และฟิสิกส์ทั่วไป

email : phadungkiat@yahoo.com


Best veiw with Netscape 4.0 or Higher 640x480 dpi (Font 16)
Create on January 2000