แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
link ที่น่าสนใจ
ส่ง mail
รูปยังไม่มีค่ะ
ชื่อ :รติภรณ์ ผดุงเกียรติ
ชื่อเล่น : โบว์
อายุ : 16 ปี
email : phadungkiat@yahoo.com
โรงเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
( ม.5/2 )
งานอดิเรก : เปียโน เล่นคอมฯ
Best veiw with Netscape 4.0 or Higher 640x480 dpi (Font 16)
Create on January 2000