แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
link ที่น่าสนใจ
ส่ง mail
Resistor
ตัวต้านทาน หรือ Resistor มีหน้าที่คือ ช่วยควบคุมค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้คือ
  1. จำกัดขนาดของกระแสไฟฟ้าให้มีค่าได้ตามต้องการ
  2. ลดแรงดันไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าให้มีค่าได้ตามต้องการ
  3. แบ่งแรงดันไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับโหลดแต่ละประเภท
  4. ทำให้คาปาซิเตอร์คายประจุไฟฟ้า
ตัวต้านทานส่วนใหญ่ทำจากโลหะผสมบรรจุอยู่ในวัสดุรูปทรงกระบอก มีสัญลักษณ์ดังรูปด้านล่าง


สูตรการคำนวนความต้านทานในวงจรมี 2 แบบคือ ต่อแบบขนานและแบบอนุกรม
ความต้านทานรวม R = R1 + R2 +...
ความต้านทานรวม 1/R = 1/R1 +1/R2 +...