วัดศาลากุล
วัดนี้เป็นวัดที่มิได้อยู่ริมน้ำเหมือนวัดอื่น
แต่เดิมเมื่อสร้างวัดนี้ ที่ตั้งวัดคงอยู่ใกล้แม่น้ำ แต่ต่อมาดินหน้าวัดได้งอกออกไปจนทำให้ที่ตั้งอยู่ไกลจากแม่น้ำมาก คงเห็นแต่ศาลาท่าน้ำเหมือนดังเช่นศาลาของเจข้าคุณกุนในสมัยก่อนนั้น สิ่งก่อสร้างในวัดเป็นของที่สร้างใหม่ขึ้นมาหมด ไม่มีเค้าเดิมเหลืออยู่เลยแม้ศาลาจีนกุนคงมีแต่คำบอกเล่าต่อกันมา วัดนี้มีชื่อเสียงในการทำเครื่องรางของขลังมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุมานแกะสลัก ของพระอาจารย์สุ่น พระอาจารย์สุ่น เป็นเจ้าอาวาสวัดศาลากุนในสมัย ร.5 ท่านชอบสะสมเตรื่องมุกและเครื่องแก้ว ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในสมัยนั้น สัดศาลากุลจึงมีโต๊ะหมู่บูชามุกขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องแก้วเจียรไนอย่างดี และมีหีบศพมุกที่สวยงามมากด้วย สำหรับชื่อวัดนั้น เขียนแตกต่างกันเป็น 2 อย่าง คือ ศาลากุนและศาลากุล ปัจจุบันชื่อวัดใช้ศาลากุล แต่ตามหลักฐานอื่นๆ เช่น ในดฉนดที่ดินบนเกาะเกร็ดรุ่นเก่าใช้ศาลากุน และในทำเนียบพระสงฆ์ พ.ศ. 2448 ใช้ว่า ศาลากุน