การจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต

ประวัติการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต

การจัดจำพวกของสิ่งมีชีวิตมีมานานแล้วแต่สมัยแรกๆมักใช้เกณฑ์ง่ายๆ และยึดประโยชน์เป็นสำคัญ บุคคลสำคัญที่มีผลงานเกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต คือ
  อาริสโตเติล (Aristotle)
 1. สัตว์มีกระดูกสันหลังและมีเลือดสีแดง (Enaima-Vertebrates)และแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ
  1.พวกออกลูกเป็นไข่ (oviparous) ได้แก่ นก สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์เลื้อยคลาน งู และปลา
  2.พวกออกลูกเป็นตัว (viviparous) ได้แก่ คน ปลาวาฬ และสัตว์เลี้งลูกด้วยนมทั่วๆไป
 2. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและไม่มีเลือดสีแดง (Anaima-Invertebrate)
  1.พวกปลาหมึก (cephelopoda)
  2.พวกกุ้ง กั้ง ปู (crustaceans)
  3.พวกแมลง (insects)และแมงมุม (spiders)
  4.หอย (mollusks)และดาวทะเล (echinoderms)
  5.พวกฟองน้ำ (sponge) แมงกระพรุน ปะการังและดอกไม้ทะเล (coelenterate)
  นอกจากนี้ อาริสโตเติลยังได้แบ่งพืชออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะและขนาด คือ
 1. พวกไม้เนื้ออ่อนและไม้ล้มลุก (herbs)
 2. ไม้พุ่ม (shurbs) มีเนื้อแข็งไม่เป็นลำต้นตรงขึ้นไปและมีการแตกกิ่งก้านสาขามาก
 3. ไม้ใหญ่ (trees) มีเนื้อแข็งมีขนาดใหญ่และมลำต้นตรงขึ้นไปแล้วจึงแตกกิ่งก้านสาขาตอนบน
นอกจากนี้ยังมี จอห์น เรย์ ผู้ที่แบ่งพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดียวและใช้คำว่าสปีชีส์เป็นคนแรก คาโรลัส ลินเนียส บิดาแห่งวิชาอนุกรมวิธานและตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับสิ่งมีชีวิต