ดาวเทียมไทยคม 1 และ 2


ดาวเทียมไทยคม 1 และ 2 เป็นดาวเทียมรุ่น HS-376 ผลิตโดยบริษัท ฮิวจ์ แอร์คราฟท์ แห่งสหรัฐอเมร้ฃิกา โดยที่ดาวเทียมแต่ละดวงจะมีรช่องสัญญาณย่านความถี่ C-Band จำนวน 10 ทรานส์พอนเดอร์ และความถี่ C-Band นั้นมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น และชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน โยมีความแรงของสัญญาณด้านขาลง ( Down Link ) ณ ประเทศไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 37 dBW ( เดชิเบลวัตต์ ) ส่วนย่านความถี่ Ku-Band นั้นมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมประเทศไทยและประเทศในแถบ อินโดจีน โดยมีความแรงของสัญญาณด้านขาลง ( Down Link ) ณ ประเทศไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 51 dBW ( เดซิเบลวัตต์ ) ซึ่งเอื้อ อำนวยต่อการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์โดยตรงผ่านดาวเทียมด้วยระบบ Digital DTH
ดาวเทียมไทยคม 1 และ 2 ได้ถูกส่งเข้าสู่วงโครจรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536 และวันที่ 7 ตุลาคม 2537 ตามลำดับ นับตั้งแต่เริ่มให้บริการ ดาวเทียมไทนคม 1 และ 2 สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้าง ความเพึงพอใจกับผู้ใช้บริการดาวเทียมทั้งสองเป็นอย่างมาก