ตารางฝึกสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

1. ระยะอบอุ่นร่างกาย 5 นาที ด้วยการวิ่งเหยาะสลับกับการเดิน
2. ระยะเพิ่มความเร็ว 5 นาที ด้วยการวิ่งก้าวยาวๆ 20-30 ก้าว
ด้วยความเร็วสูงสุด สลับด้วยการเดินช้าๆ ให้หายเหนื่อย ทำซ้ำ
ประมาณ 5 ครั้ง
3. ระยะฝึกแบบหนักสลับเบา 15-20 นาที วิ่งด้วยความเร็วประมาณ
80% ของความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้เป็นเวลา 2-4 นาที
สลับด้วยการพักหรือการวิ่งเหยาะๆ
เมื่อฝึกจนอยู่ในระดับดีแล้ว การฝึกจะทำได้ง่ายขึ้น และควรจะรักษา
ระดับความสมบูรณ์ไว้ให้ได้ โดยการออกกำลังกายต่อไป และออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ