ชนเผ่าอินคาได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีอารยธรรมสูงส่ง และเป็นแบบอย่างแก่ชนเผ่าอื่นในแถบอเมริกาใต้ตลอดมา นาน นับพันๆปี ยุคสมัยที่ชนเผ่าอินคาปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้น นับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมาก ผลงานด้านสถาปัตยกรรม และประติมากรรม ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆที่กลายเป็นแบบอย่างแก่ชนเผ่าอื่นนั้น ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกประหลาดใจมาก เนื่องจากบางแห่ง สร้างอยู่บนเทือกเขาสูงท่ามกลางหุบเหวลึก และป่าดงดิบที่ห่างไกลจากแหล่งอารยธรรม จนยากที่จะเชื่อได้ว่าชาวอินคาในสมัยนั้นทำได้อย่างไร นำเทคโนโลยีสูงส่งมาจากไหน? นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก ทั้งๆที่อาณาจักรอินคาส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่สูงและมีอากาศร้อนจัด แต่สามารสร้างความเจริญรุ่งเรือง ในด้านต่างๆมากมายและที่เป็นปริศนาลับมาจนกระทั่งบัดนี้ก็คือชนเผ่าอินคาได้รับมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมมาจากชนเผ่าใดและ เพราะเหตุใดผลงานทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของชนเผ่าอินคาหลายแห่งจึงคล้ายคลึงกับอารยธรรมของชนเผ่าไอยคุปต์ ทั้งๆที่อยู่ห่างไกลคนละทวีป

<<<..B A C K...>>>