อาณาจักรและชนชั้นเผ่าอินคา

ชาวอินคาครอบครองดินแดนบนภูเขาเล็กๆ แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศอินคาปัจจุบัน พื้นที่บนภูเขาส่วนใหญ่ประกอบด้วยแนวเทือกเขา รวมทั้งบริเวณที่เป็นที่ราบสูง ที่ราบลุ่มและหุบเหวลึกตรงกลาง ลมตะวันออกที่พัดผ่านเหนือเขตป่าอะเมซอนอันกว้างใหญ่ที่นำฝนไปตกชุกจะค่อยๆจางหายไปทาง ทิศตะวันตก เมื่อไปกระทบกับแนวเทือกเขาสูงที่ทอดยาวตั้งแต่เขตตอนเหนือลงมม
ชีวิตของชาวเปรูวนเวียนผูกพันกับด้านชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะการประมง ส่วนบนที่ราบสูงก็จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และในแถบลุ่มแม่น้ำอะเมซอนที่เป็นป่าทึบ และฝนตกหนักมักได้ผลผลิตเป็นผลไม้ หนังสัตว์ และขนนก เมืองหลวงของอาณาจักรอินคา คือเมืองคูซโค ตั้งอยุ่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,500 เมตร เมืองมาชูปิคชู จัดว่าเป็นเมืองบนที่ราบสูงที่น่าประทับใจที่สุด เนื่องจากมีบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างตามไหล่เขา หรือความลาดชันสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆสวยงามมาก
ชนเผ่าดั้งเดิม

นักโบราณคดีบางคนกล่าวว่า ชนเผ่าอินคาสืบเชื้อสายจากชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้นั้นเอง บางทีอาจมาจากชนเผ่าที่อาศัยอยู่ใกล้ๆนครคูซโคเดิม นักมานุษยวิทยาบางคนได้ระบุว่า อาจสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าเควชวน
ในช่วงแรกชนเผ่าอินคาปกครองเพียงนครคูซโคเท่านั้น แต่ต่อมาเนื่องจากชนเผ่าต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงพยายามที่จะรุกรานและครอบครองอำนาจ ทำให้ชนเผ่าอินคา ต้องต่อต้านและได้ขยายอิทธิพลครอบคลุมอาณาจักรชนเผ่าต่างๆที่อยู่รอบๆออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 15 ชนเผ่าอินคาได้ปกครองอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่ ขยายพรมแดนกว้างไกลไปจนถึงดินแดนแถบชายฝั่งทะเล และจากเขตเอกวาดอร์ไปจนถึงลุ่มแม่น้ำมอลในประเทศชิลี ชาวอินคาได้เรียกชื่ออาณาจักรอันยิ่งใหญ่นี้ว่า "อาณาจักรเตฮวนตินซูยู" หมายถึง มหาอาณาจักรแห่งโลก

<<<..N E X T...>>>