อาณาจักรลับชนเผ่าอินคา
ย้อนรอยประวัติศาสตร์อาณาจักรอินคา
พระอาทิตย์..เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของชาวอินคา
อาณาจักรและชนชั้นเผ่าอินคา
มรดกล้ำค่าของชาวอินคา
ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย
การทำมัมมี่ วิญญาณ และพลังประหลาด
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชนเผ่าอินคา
ศาสนาและพิธีกรรมประหลาดของชนเผ่าอินคา
การล่มสลายของอาณาจักรอินคา...