ตรีชวาชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia betonica.
วงศ์ ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ White Shrim Plant, Squirrel’ Tails
ชื่ออื่นๆ หางกระรอก หางแมว เขียวพระสุจริต (ภาคกลาง)
ไม้พุ่ม สูง 0.๕ -๑ เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี กว้าง ๒-๒.๕ เซนติเมตร ปลายและโคนแหลม ดอก สีขาวหรือม่วงอ่อน ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง แต่ละดอกมีใบประดับรูปหัวใจ สีขาวลายเขียว ๓ใบ กลีบดอกเป็นหลอดเล็ก ปลายแยกเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนมี ๒ กลีบ ส่วนล่างมี ๓กลีบเกสรตัวผู้ ๒อัน ติดอยู่ในหลอดดอก ผล กลมเล็ก เมื่อแก่แตกได้
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด ตอนเหนือของอเมริกาใต้ ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด
ออกดอก ตลอดปี์
ขยายพันธุ์ ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง

ที่มา : หนังสือ “ไม้ดอกและไม้ประดับ”
จัดพิมพ์โดย ด.ญ. กฤตินัยน์ ปรานสุจริต ม.4/6 เลขที่ 26
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กลับไปสารบัญ ด - ต