ช้องนางคลี่ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopodium phlegmaria Linn.
วงศ์ LYCOPODIACEAE
ชื่อสามัญ Tassel Fern
ชื่ออื่นๆ เกล็ดนาคราช (เลย) ระย้า (นครศรีธรรมราช)
พืชจำพวกเฟิรน์อิงอาศัย ต้นเป็นสายห้อย ยาว ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร หรือมากกว่า แตกกอเป็นกระจุก กิ่งแขนงแตกออกครั้งละ ๒ กิ่ง ยาวไม่เท่ากัน ใบ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน หรือรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ กว้างประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมนหรือตัดก้านใบสั้นมาก ปลายกิ่งเรียวเล็ก เมื่อเจริญเต็มที่ ปลายกิ่งจะแตกแขนงเป็นเส้นเล็กๆมีใบเกล็ดขนาดเล็กหุ้มอยู่ ด้านในมีอับสปอร์ติดอยู่ที่โคน
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด เขตร้อนทั่วโลก พบเกาะอยู่ตามคบไม้หรือก้อนหินที่มีมอสปกคลุมในป่าดิบที่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน ๘๐๐ เมตร ชอบที่ร่ม อับลม ความชื้นสูง
ขยายพันธุ์ แยกหน่อ สปอร์

ที่มา : หนังสือ “ไม้ดอกและไม้ประดับ”
จัดทำโดย : น.ส.สุทธิชา เจียมจำรัสศิลป ม. ๔/๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๓๙
กลับไปสารบัญ ช - ซ