fb3.pngfb2fb10901

pr

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ตามกลุ่มมอบตัว   <คลิก>

 

F7772BC4 15B1 4666 B4E1 A293A317531C

bnspadd

6271695F D91A 48E5 ABBB 27BAC5735E7E

1A942BB4 3BF4 4EF9 8DEF 64093F35364F

bndaimon2 


ITA Online 2022  


7744


 

 B3456B41 DFE5 4D30 B4F8 D2E4479B5516 

gif 01

      -  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน

gif 02

 

66

 

 - ยกเลิกการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอแสดงผล LED Display พร้อมติดตั้งภายในอาคารหอประชุมสิรินธราลัย  และห้องโสตทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2566

-  เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอแสดงผล LED Display พร้อมติดตั้งภายในอาคารหอประชุมสิรินธราลัย  และห้องโสตทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2566
 -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารปกครอง-ประชาสัมพันธ์) และติดตั้งครีบกันสาดระเบียง อาคาร สธ.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2566

    -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสํา หรับห้องเรียนพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-01-2566
    -   เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารปกครอง-ประชาสัมพันธ์) และติดตั้งครีบกันสาด อาคาร สธ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

2.png

            ดาวน์โหลด  บันทึกแจ้งความประสงค์ของดเรียน On Site

จดหมายข่าว สกน.

Prev Next

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 45 ปี

31-03-2023

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 45 ปี

Read more

ประเมินบุคลากรทางการศึกษา ตามแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามเกณฑ์…

31-03-2023

ประเมินบุคลากรทางการศึกษา ตามแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามเกณฑ์ ว26/2561

Read more

Farewell Party นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 44 โครงการห้องเรียนพิเศษ

29-03-2023

Farewell Party นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 44 โครงการห้องเรียนพิเศษ

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับ A1+

29-03-2023

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับ A1+

Read more

สอบคัดเลือกปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนทั่วไป)

29-03-2023

สอบคัดเลือกปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนทั่วไป)

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

26-03-2023

อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมงานแถลงผลการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้กับนักเรียน

26-03-2023

ประชุมเตรียมความพร้อมงานแถลงผลการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้กับนักเรียน

Read more

กิจกรรม School Based Twining Program

26-03-2023

กิจกรรม School Based Twining Program

Read more

กิจกรรม Summer Course ประเทศแคนาดา ณ โรงเรียน International House Vancouver Canada

26-03-2023

กิจกรรม Summer Course ประเทศแคนาดา ณ โรงเรียน International House Vancouver Canada

Read more

Farewell Party ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 44 โครงการห้องเรียนพิเศษ

26-03-2023

Farewell Party ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 44 โครงการห้องเรียนพิเศษ

Read more

การสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566

26-03-2023

การสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ให้กำลังใจทีมนักแสดง "สังคีตรักไทย สานใจภักดี" ในการแสดงคอนเสิร์ต ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเท…

26-03-2023

ให้กำลังใจทีมนักแสดง &quot;สังคีตรักไทย สานใจภักดี&quot; ในการแสดงคอนเสิร์ต ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Read more

ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

26-03-2023

ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

Read more

การแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ มัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 13 ประจำปี2566 "ร่วมแรง ร่วมใจ ใฝ่รัก สาม…

26-03-2023

การแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ มัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 13 ประจำปี2566 &quot;ร่วมแรง ร่วมใจ ใฝ่รัก สามัคคี น้องพี่ครูนนท์&quot;

Read more

กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 123 ปี รัตนาธิเบศร์

22-03-2023

กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 123 ปี รัตนาธิเบศร์

Read more

สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

22-03-2023

สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำ…

22-03-2023

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2566

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไ…

22-03-2023

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

Read more

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชามงคล และโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) จังหวัดกาญจ…

22-03-2023

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชามงคล และโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

22-03-2023

มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 141 ปี

08-03-2023

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 141 ปี

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

07-03-2023

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

Read more

ึคัดเลือกผลงานศิลปะ International High School Arts Festival 24

07-03-2023

ึคัดเลือกผลงานศิลปะ International High School Arts Festival 24

Read more

สอบคัดเลือก ม.1, ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

07-03-2023

สอบคัดเลือก ม.1, ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

04-03-2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้อง SM

04-03-2023

ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้อง SM

Read more

ค่ายบูรณาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3/1 - ม.3/3

04-03-2023

ค่ายบูรณาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3/1 - ม.3/3

Read more

ค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 5/1 , 6/1

04-03-2023

ค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 5/1 , 6/1

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดาคุณครูกิตติมา แจ้งคำขำ

01-03-2023

พิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดาคุณครูกิตติมา แจ้งคำขำ

Read more

ประชุมแนวทางขับเคลื่นการจัดการศึกษาด้านอาชีพ

01-03-2023

ประชุมแนวทางขับเคลื่นการจัดการศึกษาด้านอาชีพ

Read more

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน

01-03-2023

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน

Read more

โครงการสถานศึกษาสีขาว

01-03-2023

โครงการสถานศึกษาสีขาว

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 41

01-03-2023

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 41

Read more

ร่วมออกบูทนิทรรศการ สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ Coding

01-03-2023

ร่วมออกบูทนิทรรศการ สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ Coding

Read more

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

01-03-2023

เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอรีวิว (ภาษาญี่ปุ่น) ท้องถิ่้นที่ฉันภูมิใจ ของคณะอักษรศาส…

01-03-2023

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอรีวิว (ภาษาญี่ปุ่น) ท้องถิ่้นที่ฉันภูมิใจ ของคณะอักษรศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read more

Anime & Manga หลากวัย หลายทัศนะ ต่อ J Pop ในสังคมไทย

16-02-2023

Anime & Manga หลากวัย หลายทัศนะ ต่อ J Pop ในสังคมไทย

Read more

สวนนนท์ปริทรรศน์ 65 S.K.N. Unity Mall

16-02-2023

สวนนนท์ปริทรรศน์ 65 S.K.N. Unity Mall

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถาบันสวนกุหลาบ ครั้งที่ 1/2566

16-02-2023

ประชุมคณะกรรมการสถาบันสวนกุหลาบ ครั้งที่ 1/2566

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่

16-02-2023

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่

Read more

พิธีมอบรางวัล เพชรสวนนนท์ ประจำปีการศึกษา 2565

16-02-2023

พิธีมอบรางวัล เพชรสวนนนท์ ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

O-NET การทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3

16-02-2023

O-NET การทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3

Read more

อบจ.นนท์เกมส์ การแข่งขันกรีฑา-ยุวชน จังหวัดนนทบุรี

16-02-2023

อบจ.นนท์เกมส์ การแข่งขันกรีฑา-ยุวชน จังหวัดนนทบุรี

Read more

รางวัลชมเชย การแข่งขันเกมจำลองบริหารธุรกิจ และความยั่งยืน

16-02-2023

รางวัลชมเชย การแข่งขันเกมจำลองบริหารธุรกิจ และความยั่งยืน

Read more

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกมจำลองบริหารธุรกิจ และความยั่งยืน

16-02-2023

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกมจำลองบริหารธุรกิจ และความยั่งยืน

Read more

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสังคม งานปิ่นมาลาวิชาการ ประจำปี 2565

16-02-2023

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสังคม งานปิ่นมาลาวิชาการ ประจำปี 2565

Read more

เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ จบ ม.1 เลือกเรียนกลุ่มไหนดี

16-02-2023

เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ จบ ม.1 เลือกเรียนกลุ่มไหนดี

Read more

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร…

10-02-2023

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรางการศึกษา

Read more

วันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors' Day 2023

10-02-2023

วันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors' Day 2023

Read more

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

10-02-2023

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกมคารุตะเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

10-02-2023

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกมคารุตะเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

Read more

ทัศนศึกษาโครงสร้างนันทนาการ และการกีฬา

10-02-2023

ทัศนศึกษาโครงสร้างนันทนาการ และการกีฬา

Read more

เยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกาาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่)

10-02-2023

เยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกาาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่)

Read more

ทัศนศึกษาโครงสร้างการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

10-02-2023

ทัศนศึกษาโครงสร้างการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกาษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

10-02-2023

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกาษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

Read more

โครงการเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ทันกัญ(ชา)

03-02-2023

โครงการเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ทันกัญ(ชา)

Read more

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานรพีวิชาการ ประจำปีการศึก…

03-02-2023

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CUD Hackathon 2023 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03-02-2023

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CUD Hackathon 2023 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเ…

03-02-2023

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70

Read more

รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 18 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกร…

03-02-2023

รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 18 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70

Read more

รางวัลเหรียญเงินลำดับที่ 7 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร…

03-02-2023

รางวัลเหรียญเงินลำดับที่ 7 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70

Read more

รางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3

03-02-2023

รางวัลเหรียญทองแดง ลำดับที่ 13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3

Read more

รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 10 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถก…

03-02-2023

รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 10 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70

Read more

รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 เล่านิทานภาษาอังกฤษ Storytelling ม.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับช…

03-02-2023

รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 เล่านิทานภาษาอังกฤษ Storytelling ม.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70

Read more

 sk sknw por stem hi thch

bua catt