fb3.pngfb2fb10901

จดหมายข่าว สกน.

Prev Next

ขอแสดงความยินดีกับครูสุปาณิตา ศศิธร เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็น ครูชำนาญการพิ…

25-01-2023

ขอแสดงความยินดีกับครูสุปาณิตา ศศิธร เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครูทิพย์สุวรรณ ราชเกิด เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็น ครูชำนาญ…

25-01-2023

ขอแสดงความยินดีกับครูทิพย์สุวรรณ ราชเกิด เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครูมนูญ พานทอง เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

25-01-2023

ขอแสดงความยินดีกับครูมนูญ พานทอง เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครูอุดม หาเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

25-01-2023

ขอแสดงความยินดีกับครูอุดม หาเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

Read more

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย งานนิติทรรศน์ ประจำปี 2565

25-01-2023

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย งานนิติทรรศน์ ประจำปี 2565

Read more

Pre SKN 66 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนโครงการพิเศษ

25-01-2023

Pre SKN 66 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนโครงการพิเศษ

Read more

SKN Open House 2022 เปิดบ้านโครงการห้องเรียนพิเศษ

25-01-2023

SKN Open House 2022 เปิดบ้านโครงการห้องเรียนพิเศษ

Read more

ตรุษจีนสวนนนท์ 2566

19-01-2023

ตรุษจีนสวนนนท์ 2566

Read more

ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

17-01-2023

ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ์ รอดเดช รางวัลเหรียญทอง ท่าผีเสื้อ การแข่งขันรายการเทียนนกแก้วเกมส์

17-01-2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ์ รอดเดช รางวัลเหรียญทอง ท่าผีเสื้อ การแข่งขันรายการเทียนนกแก้วเกมส์

Read more

รองชนะเลิศอันดับ 1 Word Clues

17-01-2023

รองชนะเลิศอันดับ 1 Word Clues

Read more

ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

17-01-2023

ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

Read more

รองชนะเลิศอันดับ 1 Pitch@School Final cornpetition 2022

17-01-2023

รองชนะเลิศอันดับ 1  Pitch@School Final cornpetition 2022

Read more

พบครูลูกรักสวนนนท์ ม.2 ม.4 และ ม.6

17-01-2023

พบครูลูกรักสวนนนท์ ม.2 ม.4 และ ม.6

Read more

ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต ประจำปี 2566

17-01-2023

ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต ประจำปี 2566

Read more

งานวันขึ้นปีใหม่ 66 สพฐ.

11-01-2023

งานวันขึ้นปีใหม่ 66 สพฐ.

Read more

กราบนมัสการขอพรสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

11-01-2023

กราบนมัสการขอพรสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

Read more

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์แพทยศาสตร์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ-เภสัชศาสตร์

11-01-2023

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์แพทยศาสตร์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ-เภสัชศาสตร์

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษาของโครงสร้างการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

10-01-2023

กิจกรรมทัศนศึกษาของโครงสร้างการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

กิจกรรม Future Talk โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

10-01-2023

กิจกรรม Future Talk โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Read more

พบครูลูกรักสวนนนท์ ม.1 ม.3 และ ม.5

10-01-2023

พบครูลูกรักสวนนนท์ ม.1 ม.3 และ ม.5

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2566

09-01-2023

สวัสดีปีใหม่ 2566

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ครูมณเฑียร คุณวิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

09-01-2023

ขอแสดงความยินดีกับ ครูมณเฑียร คุณวิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุดารัตน์ ปานทอง เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

09-01-2023

ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุดารัตน์ ปานทอง เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

Read more

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

09-01-2023

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตซอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่…

09-01-2023

ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตซอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด

Read more

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ม…

25-12-2022

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Read more

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาว…

25-12-2022

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

Read more

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนนวมินทรา…

25-12-2022

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารออมสิน

25-12-2022

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารออมสิน

Read more

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสตรีนนทบุรี

25-12-2022

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสตรีนนทบุรี

Read more

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี "เตรียมน้อมนนท์เกมส์ คร…

25-12-2022

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี "เตรียมน้อมนนท์เกมส์ ครั้งที่ 40"

Read more

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

25-12-2022

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ์ รอดเดช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำท่าผีเสื…

25-12-2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลวรรณ์ รอดเดช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำท่าผีเสื้อ  50 เมตร รายการ 44th SEA Age Group Swimming Championships 2022

Read more

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

25-12-2022

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

Read more

ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย "Unlock a better Life"

25-12-2022

ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย "Unlock a better Life"

Read more

ลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 27

25-12-2022

ลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 27

Read more

รางวัลชนะเลิศกีฬาเทควันโด ภาคตะวันออก รุ่นเยาวชน อายุ 15-17 ปี

25-12-2022

รางวัลชนะเลิศกีฬาเทควันโด ภาคตะวันออก รุ่นเยาวชน อายุ 15-17 ปี

Read more

แถลงข่าวกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

25-12-2022

แถลงข่าวกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

Read more

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ครบรอบ 114 ปี

25-12-2022

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ครบรอบ 114 ปี

Read more

การทบสอบ TCASS66 ประจำปีการศึกษา 2566

25-12-2022

การทบสอบ TCASS66 ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ตัวแทนประเทศไทย 1 ใน 13 ทีมนำเสนอผลงานวิจัย

25-12-2022

ตัวแทนประเทศไทย 1 ใน 13 ทีมนำเสนอผลงานวิจัย

Read more

มอบเงินช่วยเหลือผลกระทบจากอุทกภัย

25-12-2022

มอบเงินช่วยเหลือผลกระทบจากอุทกภัย

Read more

เยี่ยมและให้กำลังใจลงค่ายลูกเสือ ม.1

25-12-2022

เยี่ยมและให้กำลังใจลงค่ายลูกเสือ ม.1

Read more

ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา

22-12-2022

ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา

Read more

ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในการแข่งขันวอลเลย์บอล เอสโคล่า ไทย…

07-12-2022

ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในการแข่งขันวอลเลย์บอล เอสโคล่า ไทยแลนด์ลีก

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม…

07-12-2022

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

Read more

แสดงความยินดีกับนายธงชัย วงศ์ษา นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นน…

07-12-2022

แสดงความยินดีกับนายธงชัย วงศ์ษา นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในโอกาศเข้ารับรางวัลพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

Read more

พิธีเปิดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

06-12-2022

พิธีเปิดโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

Read more

ร่วมซ้อมกิจกรรมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหล…

06-12-2022

ร่วมซ้อมกิจกรรมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ 10 โรงเรียน

Read more

พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุล…

06-12-2022

พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2565

Read more

ประชุมศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

06-12-2022

ประชุมศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กิจกรรมนิทรรศการวิชาการและเปิดบ้าน "ครบรอ…

06-12-2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กิจกรรมนิทรรศการวิชาการและเปิดบ้าน "ครบรอบ 50 ปี ราชวินิตบางแก้ว"

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญาธร เหลืองสดใส ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งเก็บตัวฝึกซ้อ…

30-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญาธร เหลืองสดใส ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งเก็บตัวฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับรางวับการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นของภาควิชาภ…

30-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับรางวับการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นของภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสต…

30-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จุตติธัมม์ โฆษิตากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งช…

25-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จุตติธัมม์ โฆษิตากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

Read more

ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที…

25-11-2022

ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2

Read more

อบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินแล…

25-11-2022

อบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2565

25-11-2022

รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2565

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

25-11-2022

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

Read more

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2565

25-11-2022

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2565

Read more

สัมมนา Finland & Satit PIM Education Showcase 2022

25-11-2022

สัมมนา Finland & Satit PIM Education Showcase 2022

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี…

25-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพีวิชาการ

Read more

line1

pr

111 

D82DF112 87E7 4117 A42A 18D2F76D8C7E

 

4545


 

 click

548842FC 94A9 4FA8 8F2C 2E3CC149757A

B68DD3A5 1A34 40FC 963E 62457B0563AC

AA650379 F459 42CD 94BC B6FB8C7C32D4

48

ITA Online 2022 

DAD2D2C1 FE11 410E AF9D 02FDF3B4CB81

 


7744


 

 B3456B41 DFE5 4D30 B4F8 D2E4479B5516 

gif 01

   

   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบ อบจ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (25/11/65)

   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (25/11/65)

   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบ อบจ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (24/11/65) 

   - ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรเนียว (15/11/2565)

  - ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรเนียว (07/11/2565)

gif 02

     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารปกครอง-ประชาสัมพันธ์) และติดตั้งครีบกันสาดระเบียง อาคาร สธ.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2566

    -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสํา หรับห้องเรียนพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-01-2566
    -   เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารปกครอง-ประชาสัมพันธ์) และติดตั้งครีบกันสาด อาคาร สธ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    -  เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสํา หรับห้องเรียนพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                 

2.png

            ดาวน์โหลด  บันทึกแจ้งความประสงค์ของดเรียน On Site

 sk sknw por stem hi thch

bua catt