การติดต่อโรงเรียน

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
51/4  ถนนติวานนท์  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel:02-583-7030  
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แผนที่การเดินทาง

 

Sknmap 001

 

รถประจำทางที่ผ่าน  :  33, 90, 367

 

homeita

 sk sknw por stem hi thch

bua catt