กลุ่มการบริหารวิชาการ

ข่าวกิจกรรม กลุ่มงานวิชาการ

แผนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์

แผนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนออ…

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     - ราย... Read more

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ปรับปรุง เริ่มใช้  1 กุมภาพันธ์ 2564 ... Read more

DLTV

DLTV

              เอกสารประกอบการเรียน / คู่มือครู ภาคเรียนที่ 1/2563   คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอ... Read more

 sk sknw por stem hi thch

bua catt