ภาษาต่างประเทศ

ข่าวกิจกรรม ภาษาต่างประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next
เลือดชมพู-ฟ้าสีเดียวกัน

เลือดชมพู-ฟ้าสีเดียวกัน

            ชมพู-ฟ้า สีเดียวกัน... Read more

การอบรมครูเกี่ยวกับการลงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซด์

การอบรมครูเกี่ยวกับการลงข้อมูลข่าวสารบนเ…

การอบรมครูเกี่ยวกับการจัดทำข่าวสารข้อมูลลงเว็บไซด์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ... Read more

Congrats to Sensei

Congrats to Sensei

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนิสร ประประโคน ที่ได้รับการคัดเลือกไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมที่จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1เดือน ในโครงการ Sakura ... Read more

รวมใจราชวินิตนนท์ 59

รวมใจราชวินิตนนท์ 59

  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้รับเกียรติไปร่วมงาน "รวมใจราชวินิตนนท์ พระบารมีเปี่ยมล้น นามพระราชทาน" ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนร... Read more

ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม

SKN English Camp 201512-14 October, 2015สนใจสมัคร และสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กลุ่มสาระต่างประเทศที่ 1 ตึก สธ 4 ชั้น 3 ... Read more

การรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

การรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

                                    การร... Read more

Bye Bye volunteer chinese teachers

Bye Bye volunteer chinese teachers

งานเลี้ยงส่งคุณครูอาสาสมัครจาก สพฐ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ห้องอาหารโรงแรม Best Western Wanda Hotel... Read more

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (6)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (6)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่... Read more

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (5)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (5)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่... Read more

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (4)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (4)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่... Read more

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (3)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (3)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่... Read more

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (2)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (2)

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่... Read more

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศ

ทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่างประเทศทดสอบกิจกรรมภาษาต่... Read more

 sk sknw por stem hi thch

bua catt

  

หน่วยงานต่างๆ

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ศูนย์วิทยบริการ
 • งานพัสดุ
 • ศูนย์ภาษาฝรั่งเศษ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • ห้องเรียนพิเศษ GIP
 • ห้องเรียนพิเศษ IEP

ประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
 • ผลงานครูดีเด่น
 • ผลงานนักเรียนดีเต่น
 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

 • ติดต่อโรงเรียน
 • ติดต่อผู้บริหารโรงเรียน
 • ติดต่ออาจารย์ฝ่ายนักเรียน
 • ติดต่ออาจารย์ฝ่ายปกครอง
 • ติดต่ออาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

 •