วิทยาศาสตร์

ข่าวกิจกรรม วิทยาศาสตร์

 • 1
 • 2
Prev Next
E-camp ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

E-camp ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

 E-camp ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ โดย NECTEC ร่วมกับ มจพ... Read more

ค่ายวิทย์ ม.1 "สะแกราช"

ค่ายวิทย์ ม.1 "สะแกราช"

  ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1-3 ณ  สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา   เพิ่มเติมที่ &... Read more

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกร... Read more

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (2)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (2)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกร... Read more

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (3)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (3)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกร... Read more

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (4)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (4)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกร... Read more

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (5)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (5)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกร... Read more

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (6)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (6)

ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดสอบกิจกร... Read more

 sk sknw por stem hi thch

bua catt

  

หน่วยงานต่างๆ

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ศูนย์วิทยบริการ
 • งานพัสดุ
 • ศูนย์ภาษาฝรั่งเศษ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • ห้องเรียนพิเศษ GIP
 • ห้องเรียนพิเศษ IEP

ประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
 • ผลงานครูดีเด่น
 • ผลงานนักเรียนดีเต่น
 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

 • ติดต่อโรงเรียน
 • ติดต่อผู้บริหารโรงเรียน
 • ติดต่ออาจารย์ฝ่ายนักเรียน
 • ติดต่ออาจารย์ฝ่ายปกครอง
 • ติดต่ออาจารย์ฝ่ายกิจกรรม

 

 •