ข่าวกิจกรรม

 

skn1

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เริ่มใช้ 6 มกราคม 2563

 

International Programe Year 8 | Year 9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
108, 109, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

208, 209, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307

308, 309, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
409, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508

509, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608

609, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016

 

 sk sknw por stem hi thch

bua catt