ข่าวกิจกรรม

skn1

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม)

ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

การรับรายงานตัว / ยืนยันสิทธิ์ในการเรียนต่อระกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้ติดตามประกาศจากทางเว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
หรือ Application Line กลุ่มห้องเรียน และครูที่ปรึกษา

 sk sknw por stem hi thch

bua catt