ข่าวกิจกรรม

แจ้งเรื่องการรับวุฒิการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนักเรียนม.3 และ ม.6
เพื่อเป็นมาตรการลดการระบาดของเชื้อไวรัส covid 19

 

นักเรียนคนใดมีความจำเป็นหรือต้องการใช้วุฒิการศึกษา

ห้ติดต่อรับที่ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 9 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63 เวลา 9.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ

 

## นักเรียน ม.3 ที่เรียนต่อ ม.4 ที่สวนนนท์ให้มารับภายหลัง
## บางมหาวิทยาลัย เลื่อนการให้นักเรียนส่งเอกสารไปถึงเดือนพฤษภาคม 63

 

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อปฏิบัติตนดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัย
2.ติดต่อรับวุฒิการศึกษาแล้วให้กลับบ้านทันที
3.หากไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาให้มารับภายหลัง

งานทะเบียนวัดผล สวนนนท์

 

skn

 sk sknw por stem hi thch

bua catt