ข่าวประชาสัมพันธ์ สกน.

ดร. สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโณงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  และคณะครู 
เข้ารับรางวัลจากนายสุรชาติ  เครือศรี  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 

20 11 62 1

 sk sknw por stem hi thch

bua catt