ข่าวประชาสัมพันธ์ สกน.

พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย  เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน สวนนนท์เกมส์ ครั้งที่ 40 

 

20 11 62 3

 sk sknw por stem hi thch

bua catt