ข่าวประชาสัมพันธ์

 

skn1

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เริ่มใช้ 29 พฤศจิกายน 2564 

 

International Programe Year 8 | Year 9 | Year 10 |year11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
101,102,103, 104, 105, 106, 107
108, 109,1010,1011,1012, 1013, 1014

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

201, 202, 203204, 205, 206 , 207

208, 209, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

301, 302, 303304, 305,  306, 307,  

308, 309, 30103011, 3012, 3013, 3014

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

401,402,403,404,405,406,407,

408 (ตารางรวม) | แผนวิทย์ - เทคโน แผนวิทย์ - สถาปัตย์
409, 4010 , 4011, 4012,

4013 (ตารางรวม) | แผนมนุษยศาสตร์ -ภาษาญี่ปุ่น | แผนมนุษยศาสตร์ -ภาษาฝรั่งเศส

4014 (ตารางรวม) | แผนมนุษยศาสตร์ - ภาษาเกาหลี| แผนมนุษยศาสตร์ - ภาษาจีน

4015 (ตารางรวม) | นิเทศ-ศิลปะการแสด | แผนศิลปศาสตร์-ดุริยางคศิลป์ไทย

แผนศิลปศาสตร์-ดุริยางค์ศิลป์สากล| แผนศิลปศาสตร์-ทัศนศิลป์

4016

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

501, 502, 503, 504, 505, 506 , 507, 508,

509, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608,

609, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015 ,6016

 

 

 sk sknw por stem hi thch

bua catt