จดหมายข่าว สกน.

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล และคณะครู ร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียน ณ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียน ณ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร Read More »

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน และงานบุคคล น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ธงชัย ธมฺมธโช (ป.ธ.๖) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เนื่องโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ธงชัย ธมฺมธโช (ป.ธ.๖) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร Read More »

Scroll to Top