เพชรสวนนนท์

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธุ์ธัช ไชยนงค์ ม.5/12 ได้รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาเทควันโดรูกิ Kyorugi 18+ Yrs. male C58-63 KG. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธุ์ธัช ไชยนงค์ ม.5/12 Read More »

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา วงศ์เกษม ม.6/14 และนางสาวนันท์ณภัช ชำนินวล ม.5/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ในงาน Prasarnmit Open House 2024 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางภาษาและวัฒนธรรมจีน Read More »

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รายงานผลการแข่งขัน การทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประกายกุหลาบ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ดังนี้ 🥈 รางวัลระดับเหรียญเงิน ด.ช. พศิน วินิจฉัยกุล ม.2/3 🥉 รางวัลระดับเหรียญทองแดง ด.ช. เธียรวิชญ์ ศรีพรหม ม.3/3 และ ค.ช. ณัฏฐนันท์ แสงสุวรรณ ม.2/2 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูมิ่งขวัญ สอนสถาพรกุล , ครูศักดิ์ชัย น้อยชื่น

การแข่งขัน การทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประกายกุหลาบ ครั้งที่ 21 Read More »

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รายงานผลการแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น (คันจิ-ไทย) Mainichi Dictation Contest ในวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ภายใต้งาน Japan Expo Thailand 2024 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 🏆 ได้เเก่ นายกิตติภพ ภะมะรินทร์ ม.4/16 ครูผู้ฝึกซ้อม Mr. Kenta Yasuda กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

แสดงความยินดี นายกิตติภพ ภะมะรินทร์ ม.4/16 Read More »

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฐิติวัฒน์ สุขถาวร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซูโดกุ จากกิจกรรมนิทรรศการ วิชาการ Horwang Non House of Learning เปิดบ้านหลังที่สองของลูกรัก ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฐิติวัฒน์ สุขถาวร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 Read More »

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันต์ สุวรรณเพชร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็ว จากกิจกรรมนิทรรศการ วิชาการ Horwang Non House of Learning เปิดบ้านหลังที่สองของลูกรัก ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันต์ สุวรรณเพชร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 Read More »

Scroll to Top