วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า ชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ขอรวมใจทุกดวงถวายแด่พระองค์ด้วยความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุนีย์ สอนตระกูล
ผูู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
20 YouTube เพลง กุหลาบคืนสวน

Visitors since (1999 - 7/01/2006 =1,690,605) 7/01/2006
หน้าหลัก