ขอเชิญร่วมงานงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557

งานห้องสมุดขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดหนังสือนิทานทำด้วยมือ ในหัวข้อ “ห้องสมุด จุดปัญญา นำพาสู่อาเซียน”
กติกา
1. ทีมละ 1-3 คน
2. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น
เนื้อเรื่อง 10 คะแนน
ตั้งชื่อเรื่อง กำหนดตัวละครเอง และแต่งเนื้อเรื่องเอง โดยเนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
“ห้องสมุด จุดปัญญา นำพาสู่อาเซียน” ปลุกจิตสำนึกให้รักการอ่านการใช้ห้องสมุดเพื่อพัฒนาตนสู่ประชาคมอาเซียน
รูปแบบ 10 คะแนน
ภาพประกอบสวยงามตามเนื้อเรื่อง เน้นทำด้วยมือ ความประหยัด ความคิดสร้างสรรค์
ห้ามใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ ทั้งภาพและตัวอักษร
ขนาดของหนังสือต้องไม่ใหญ่กว่า 15 x 21 ซม. (ครึ่งหน้าA4)และต้องไม่เล็กกว่า 7.5 x 10.5 ซม.
ส่งผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มละ 3 คนต่อ 1 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2557 ที่ห้องสมุด
นักเรียนที่สนใจส่งผลงานก่อนวันที่ 22 ส.ค. 57 ได้ที่ห้องสมุดคะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/libskn
20 YouTube เพลง กุหลาบคืนสวน

Visitors since (1999 - 7/01/2006 =1,690,605) 7/01/2006
หน้าหลัก