ข้อมูลติดต่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

51/4  ถนนติวานนท์  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-583-831-1  Fax:02-583-702-9
เว็บไซต์ http://www.skn.ac.th
เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
Email: [email protected]

แผนที่โรงเรียน

Scroll to Top