รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 โครงสร้างการเรียนวิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 โครงสร้างการเรียนมนุษยศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 โครงสร้างการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์


หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<คลิก>>

Scroll to Top