Uncategorized

กลุ่มสำหรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ตามห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 🔹 ประเภทนักเรียนทั่วไป  <<คลิก>> 🔹 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ <<คลิก>> 🔹ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  <<คลิก>> 🔹 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ <<คลิก>>   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 🔹 ดาวน์โหลดประกาศ <<คลิก>>

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้ตมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ป Read More »

Scroll to Top