ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Pre SKN : 67 ครั้งที่ 10 (ห้องเรียนทั่วไป) 
สอบ : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Pre SKN : 67 ครั้งที่ 10 (ห้องเรียนพิเศษ) 
สอบ : วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

Scroll to Top