การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารหญิง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นางจรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงชัชฎาภร ยาทา และนางสาวสุวิมล สาวภู ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประสานงานและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หญิง จำนวน 4 นาย ที่เข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่15 -17 มกราคม 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top