มอบรางวัล ให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี อบจ.เกมส์ครั้งที่ 5

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัล ให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี อบจ.เกมส์ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬา Nonthaburi Stadium จังหวัดนนทบุรี (วัดโบสถ์ดอนพรม)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top