ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี อนิรุติ หล้าบา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

จกหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

ดร. จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาร แผนงานและงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี อนิรุติ หล้าบา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top