ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางภาษาและวัฒนธรรมจีน

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา วงศ์เกษม ม.6/14 และนางสาวนันท์ณภัช ชำนินวล ม.5/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ในงาน Prasarnmit Open House 2024 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top