แสดงความยินดี นายกิตติภพ ภะมะรินทร์ ม.4/16

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายงานผลการแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น (คันจิ-ไทย) Mainichi Dictation Contest ในวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ภายใต้งาน Japan Expo Thailand 2024 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 🏆 ได้เเก่ นายกิตติภพ ภะมะรินทร์ ม.4/16
ครูผู้ฝึกซ้อม Mr. Kenta Yasuda

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top