นโยบายคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

       เว็บไซต์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี http://www.skn.ac.thเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบ
เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า http://www.skn.ac.th
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ http://www.skn.ac.th ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ http://www.skn.ac.th ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ http://www.skn.ac.th ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

       http://www.skn.ac.th เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

 • เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลของผู้ร่วมถามตอบในชุมชนออนไลน์และเพื่อใช้รักษาบรรยากาศการใช้งานของระบบเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ http://www.skn.ac.th จัดเก็บ

       เว็บไซต์ http://www.skn.ac.th  จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และการลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้ฃ

 • ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้นหรือระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
 • ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ID ของสื่อสังคมออนไลน์
 • ที่อยู่ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ http://www.skn.ac.th

       เว็บไซต์ http://www.skn.ac.th มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุกกี้
บนเว็บไซต์ http://www.skn.ac.th ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

      เว็บไซต์ http://www.skn.ac.th  มีการใช้งานซอฟท์แวร์และบริการจากบุคคลที่สามสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel/Conversion API
 • Google Maps Embedded
 • Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วยสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูลที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบโดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถปฎิเสธการใช้งานคุกกี้ได้จากหน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมดได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งานโดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ออกจากเว็บบราวเซอร์จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  เว็บไซต์ http://www.skn.ac.th  ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่านและจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น
เราจึงได้ใช้เทคโนโลยีและกำหนดนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
จากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลา
อันสมควร

  บนเว็บไซต์ http://www.skn.ac.th  อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ http://www.skn.ac.th  ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษานโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

       อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ http://www.skn.ac.th  ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลหรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอกที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาการยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ http://www.skn.ac.th และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

  หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบาย
ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • Facebook: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี.
 • อีเมล: [email protected]

จัดทำนโยบายโดย 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (http://www.skn.ac.th )

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Scroll to Top