กิจกรรม Sport Night ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม Sport Night ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top