ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการ สอวน.

ข่าวประชาสัมพันธ์สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวพัชร เกียรติศักดิ์สาคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4, นายเกียรติศักดิ์ เกรียงวิทยากุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และนายปรีดี นุ่นจีน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาชีววิทยา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top