ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์พิศา มิตรเชื้อชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์พิศา มิตรเชื้อชาติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเคมี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top